Cá độ bóng đá bị xử lý như thế nào?

ĐỘ BÓNG ĐÁ B X LÝ NHƯ TH NÀO?

Ngày hôm qua trước trn đấu Argentina và Saudi Arabia Tôi và bn tôi có đặt cược vi s 200.000.000 đồng và kết quả là tôi đã thua. Nhưng hin ti Tôi không có tin tr và giao dch đó c hai chúng ch tha thun ming vi nhau v vic cá cược thì tôi có bt buc phi thc hin hay không?

Tr li câu hi trên Công Ty Lut Nguyn Lê Trn & Cng s phn hi li bn như sau:

Về nguyên tắc, pháp luật tôn trọng quyền tự do của tổ chức, cá nhân trong việc xác lập giao dịch dân sự.

Theo Điều 116 Bộ luật Dân sự năm 2015, giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Tuy nhiên, giao dịch dân sự chỉ có hiệu lực khi đáp ứng điều kiện được quy định tại Điều 117 của Bộ luật này. Đó là:

“1. Giao dch dân s có hiu lc khi có đủ các điu kin sau đây:

 1. a) Ch th có năng lc pháp lut dân s, năng lc hành vi dân s phù hp vi giao dch dân s được xác lp;
 2. b) Ch th tham gia giao dch dân s hoàn toàn t nguyn;
 3. c) Mc đích và ni dung ca giao dch dân s không vi phm điu cm ca lut, không trái đạo đức xã h
 4. Hình thc ca giao dch dân sđiu kin có hiu lc ca giao dch dân s trong trường hp lut có quy định”.

Ngày 24/01/2017, Chính phủ đã ban hành Ngh định s 06/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và thí điểm đặt cược bóng   đá quốc tế trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, chưa   có doanh nghiệp nào được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ đặt cược bóng đá quốc tế. Cho nên, mọi hoạt động cá cược bóng đá tính đến thời điểm hiện tại ở nước ta chắc chắn đều là bất hợp pháp. Điều đó đồng nghĩa, thỏa thuận giữa bạn và người kia về việc cá độ bóng đá không có giá tr thc hin vì không đáp ứng điều kiện được quy định tại Điều 117 nêu trên.

Hình ảnh minh hoạ: World Cup 2022

Giao dch dân s vô hiu do vi phm điu cm ca lut, trái đạo đức xã hi được quy định ti Điu 123 ca B lut này như sau:

“Giao dch dân s có mc đích, ni dung vi phm điu cm ca lut, trái đạo đức xã hi thì vô hiu.

Điu cm ca lut là nhng quy định ca lut không cho phép ch th thc hin nhng hành vi nht định.

Đạo đức xã hi là nhng chun mc ng x chung trong đời sng xã hi, được cng đồng tha nhn và tôn trng”.

Điều 131 của Bộ luật này quy định hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu là:

“1. Giao dch dân s vô hiu không làm phát sinh, thay đổi, chm dt quyn, nghĩa v dân s ca các bên k t thi đim giao dch được xác lp.

 1. Khi giao dch dân s vô hiu thì các bên khôi phc li tình trng ban đầu, hoàn tr cho nhau nhng gì đã nhn.

Trường hp không th hoàn tr được bng hin vt thì tr giá thành tin để hoàn tr.

 1. Bên ngay tình trong vic thu hoa li, li tc không phi hoàn tr li hoa li, li tc đó.
 2. Bên có li gây thit hi thì phi bi thường.
 3. Vic gii quyết hu qu ca giao dch dân s vô hiu liên quan đến quyn nhân thân do B lut này, lut khác có liên quan quy định”.

Tóm li, mặc dù hai người tự nguyện, thỏa thuận xác lập giao dịch dân sự, nhưng giao dịch đó vi phạm điu cm ca pháp lut nên không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của họ kể từ thời điểm giao dịch được xác lập. Nói cách khác, bn không có nghĩa v phi tr thua độ cho người kia.

Bên cạnh đó, tùy theo tính chất mức độ vi phạm, hành vi cá độ bóng đá của hai người còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật bằng một trong những hình thức như sau:

 1. X lý vi phm hành chính:

Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi đánh bạc sau đây:

“a) Đánh bc trái phép bng mt trong các hình thc như xóc đĩa, tá l, t tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, t sc, đỏ đen, c thế hoc các hình thc khác mà được, thua bng tin, hin vt;

 1. b) Đánh bc bng máy, trò chơi đin t trái phép;
 2. c) Cá cược bng tin hoc dưới các hình thc khác trong hot động thi đấu th thao, vui chơi gii trí, các hot động khác;
 3. d) Bán bng đề, n phm khác cho vic đánh lô, đề”.

Người bị xử lý vi phạt vi phạm hành chính còn bị áp dng hình thc x pht b sung tch thu tang vt, phương tin vi phm hành chính và tch thu tin do vi phm hành chính mà có. Người nước ngoài có hành vi vi phạm nêu trên có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 1. X lý Hình s:

Điều 321 Văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2017 của Văn phòng Quốc hội quy định về Tội đánh bạc như sau:

“1. Người nào đánh bc trái phép dưới bt k hình thc nào được thua bng tin hay hin vt tr giá t 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã b x pht vi phm hành chính v hành vi này hoc hành vi quy định ti Điu 322 ca B lut này hoc đã b kết án v ti này hoc ti quy định ti Điu 322 ca B lut này (Ti t chc đánh bc hoc gá bc) , chưa được xóa án tích mà còn vi phm, thì b pht tin t 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, pht ci to không giam gi đến 03 năm hoc pht tù t 06 tháng đến 03 năm.

 1. Phm ti thuc mt trong các trường hp sau đây, thì b pht tù t 03 năm đến 07 năm:
 2. a) Có tính cht chuyên nghip;
 3. b) Tin hoc hin vt dùng đánh bc tr giá 50.000.000 đồng tr lên;
 4. c) S dng mng internet, mng máy tính, mng vin thông, phương tin đin t để phm ti;
 5. d) Tái phm nguy hi
 6. Người phm ti còn có th b pht tin t 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”.

Trên đây cũng đã tư vấn rõ cho bạn về câu hỏi bạn đặt ra, và bạn cũng hình dung, định hình được thực tế hành vi của mình. Hiện nay Bộ Công an cảnh báo rất nhiều lần về tội phạm cá độ bóng đá trước và trong thềm World Cup 2022, hành vi của bạn là hành vi trái với pháp luật. Qua câu chuyện tư vấn trên Công ty Luật Nguyễn Lê Trần và Cộng sự cũng muốn nhắc gửi đến mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá; phải ý thức được hậu quả, tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội; Quan tâm quản lý, giáo dục, vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác, tránh xa cá độ bóng đá.

Đây là tư vấn của Luật sư thuộc Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần và Cộng sự. Mọi thắc mắc cần được tư vấn của quý khách hàng xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại, email hoặc liên hệ trực tiếp tại Công ty để được hỗ trợ.

Người viết bài: Kim Huệ.

CÔNG TY LUT TNHH NGUYN LÊ TRN VÀ CNG S

Địa ch: 14-16 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0938343384 (Ls Binh).

Email: nltlawfirm@gmail.com

Web: citylawyer.vn

Lut sư hàng đầu ti ILAW:

http://i-law.vn/luat-su/nguyen-duy-binh-301?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *