Chương trình tư vấn pháp luật miễn phí!

Nhằm kỷ niệm ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam, Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần và Cộng sự tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí với thông tin như sau:

Thời gian: Từ 13h30 đến 15h30 Thứ SÁU hàng tuần, bắt đầu từ ngày 22/9/2023 – 13/10/2023.
Địa điểm: 14-16 Tôn Đản, phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ đặt lịch tư vấn: 0903744327 (giới hạn từ 3 – 4 khách hàng/01 buổi, ưu tiên khách hàng đặt lịch tư vấn trước!

Trân trọng trọng cám ơn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *