CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Trong trường hợp doanh nghiệp tư nhân muốn tổ chức lại doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển thì có thể chuyển sang loại hình doanh nghiệp khác. Bài viết dưới đây quy định các loại hình mà doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi:

Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp tư nhân:

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh.

Cụ thể được quy định tại Điều 205:

“1. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

d) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

..”

Đây được xem là một trong những điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014 liên quan đến quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

(Theo Luật doanh nghiệp 2014 (đã hết hiệu lực) quy định: Doanh nghiệp tư nhân chỉ được chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn).

Điều kiện để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

  • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
  • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật này;
  • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Hồ sơ chuyển đổi loại hình đăng ký doanh nghiệp:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ Công ty;

+ Bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân;

+ Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán;

+ Danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;

+ Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

+ Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

+ Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

+ Văn bản ủy quyền (nếu có).

Thủ tục: nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc qua trang điện tử Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời gian giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là bài viết của Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần và Cộng sự. Mọi thắc mắc cần được tư vấn của quý khách hàng xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại, email hoặc liên hệ trực tiếp tại Công ty để được hỗ trợ.

CÔNG TY LUẬT TNHH NGUYỄN LÊ TRẦN VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: 14-16 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0938343384 (Ls Binh) – 0938132982 (Ls Quyền) – 0977761893 (Ls Huy)

Email: nltlawfirm@gmail.com

Web: citylawyer.vn

Luật sư hàng đầu tại ILAW:

http://i-law.vn/luat-su/nguyen-duy-binh-301?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *