THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ.

Anh T.T.M đặt câu hỏi: tôi muốn thành lập công ty chuyên về đo đạc và bản đồ, điều kiện thành lập, hồ sơ và trình tự thủ tục như thế nào ạ, Mong Luật sư tư vấn!

Luật sư Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần và Cộng sự trả lời vấn đề trên như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Đo đạc và bản đồ 2018

Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ.

I. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh; có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp.

– Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu như sau:

– Người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ; có thời gian hoạt động thực tế ít nhất là 05 năm phù hợp với ít nhất một nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoặc có chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I; không được đồng thời là người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ của tổ chức khác;
– Có số lượng tối thiểu là 04 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên được đào tạo về đo đạc và bản đồ;

– Có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện 01 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép.

Tuỳ lĩnh vực mà tổ chức lựa chọn mà sẽ có yêu cầu về số lượng nhân viên kỹ thuật có trình độ khác nhau:

Phụ lục IB

SỐ LƯỢNG, TRÌNH ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

(Kèm theo Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

STT Nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép Số lượng tối thiểu  Trình độ
1 Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán nhiệm vụ đo đặc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành 03 Đại học
2 Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành 03 Đại học
9 Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính 04 Tối thiểu 02 đại học
10 Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính 04 Tối thiểu 02 đại học
11 Thành lập bản đồ hành chính 04 Tối thiểu 02 đại học
13 Đo đạc, thành lập bản đồ công trình 04 Tối thiểu 02 đại học

 

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Hồ sơ của tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Mẫu số 04, Phụ lục IA được ban hành kèm theo Nghị định 136/2021/NĐ-CP);

– Bản sao hoặc tệp tin ảnh chụp bản chính quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh lĩnh vực đo đạc và bản đồ không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học trở lên thuộc chuyên ngành đo đạc và bản đồ.

– Bản khai quá trình công tác của người phụ trách kỹ thuật theo Mẫu số 05 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 136/2021/NĐ-CP hoặc chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I;

– Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng; quyết định bổ nhiệm của người phụ trách kỹ thuật;

– Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực đo đạc và bản đồ, kèm theo đó là hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ;

– Bản khai quá trình công tác của ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật có thời gian hoạt động thực tế tối thiểu 05 năm phù hợp (Mẫu số 05 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 136/2021/NĐ-CP);

– Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về sở hữu thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, công nghệ.

  1. Thời hạn giải quyết:

 Không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:
– Thời gian thẩm định hồ sơ: 07 ngày làm việc (trường hợp Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thẩm định), 06 ngày làm việc (trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định);
– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phê duyệt, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 Căn cứ Điều 33 Nghị định 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ

Cách thức thực hiện:

Tổ chức đề nghị cấp giấy phép gửi 01 bộ hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên thông với hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử cho tổ chức đề nghị cấp giấy phép về việc hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ

Tổ thẩm định có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định sự phù hợp của hồ sơ về nhân lực, phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ so với thực tế của tổ chức đề nghị cấp giấy phép; kiểm tra sự phù hợp giữa bản khai quá trình công tác của lực lượng kỹ thuật về đo đạc và bản đồ với quá trình đóng bảo hiểm xã hội từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm được Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết nối, chia sẻ; xác định năng lực của tổ chức trong việc thực hiện các nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp giấy phép, lập biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 09 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này;

Bước 4. Cấp giấy phép.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, thủ trưởng cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Trên đây là tư vấn của Luật sư thuộc Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần và Cộng sự. Mọi thắc mắc cần được tư vấn của quý khách hàng xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại, email hoặc liên hệ trực tiếp tại Công ty để được hỗ trợ.

Người viết bài: Phúc Huy.

CÔNG TY LUẬT TNHH NGUYỄN LÊ TRẦN VÀ CỘNG SỰ

Địa ch: 14-16 Tôn Đản, Phường 13, Qun 4, Thành ph H Chí Minh.

Hotline: 0938343384 (Ls Binh).

Email: nltlawfirm@gmail.com

Web: citylawyer.vn

Lut sư hàng đầu ti ILAW:

http://i-law.vn/luat-su/nguyen-duy-binh-301?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *